Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 04/12/2014 21:28

Bỏ lại sau lưng phố cũ
Anh về tận xứ mây bay
Mặt trời đi đâu để chiều bảng lảng
Mù sa quàng khăn rét trên cây
Chân bước lẻ giữa trùng vây cỏ, lá
So vai cơn lạnh cùng mùa
Rừng chưa hết những chồi mầm ngái ngủ
Truông đầu đã tím hoa Mua
Em vẫn đứng trên đồi khoe sắc thắm
Hàng thông reo, con suối đổ ngập ngừng
Xuân vừa đến nụ hoa đầu phong kín
gió nào thay mùa mới phía sau lưng?
Ngày đã khác với Mai, Đào thấp thoáng
Lòng chưa yên nên bỏ biển về rừng
Phút vội vã quên tóc mình lau trắng
Nên mùa xuân kề cửa cứ rưng rưng...


Nguồn: H. Man, Trong miệt mài tôi quên (thơ), NXB Văn học, 2014