Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 06/03/2014 08:49

Mây in trắng muốt giữa dòng
Đã xanh - xanh biếc từ trong mắt người
Chao nghiêng đầu gió hoa cười
Em thay áo mới làm tươi sắc trời
Tôi loay hoay suốt một đời
Níu mùa xuân cũ
gọi lời yêu thương
Chân mòn sợi tóc còn vương
Vườn lòng kín lá trơ xương lạnh đầy
Em về làm nắng lên ngày
Để vàng thêm cánh hoa lay cuối vườn
Nghiêng vai mà giũ bụi đường
Mùa xuân
con nước
ngùi hương xuân thì...


Tháng 11-2012

Nguồn: H. Man, Những mảnh tình rời (thơ), NXB Văn học, 2013