Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 05/03/2014 21:24

Rồi đến mùa lá khóc trên cây
Vàng hoe con nắng chạm vai ngày
Áo ai mù khuất hiên trời cũ
Tôi đếm ngày đi qua đốt tay

Rồi hết mùa xanh tóc nhuốm sương
Lòng nghe như thể quán bên đường
Hoài mong như bóng ai về vội
Mỗi bước dồn lên mỗi nhớ thương

Rồi đến mùa em bay đổi xứ
Bỏ sau phố cũ mấy hoàng hôn
Bỏ tôi ngồi xếp con thuyền giấy
Buồn xuống đầy sông lạnh điếng hồn...


Nguồn: H. Man, Những mảnh tình rời (thơ), NXB Văn học, 2013