Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2014 21:34

(Ta đã hái nhành hoa kia của đá
Và đã tro cho nham thạch phiêu bồng)


Người thơ đánh đố thật tài
Trái tim yêu cũng chia hai nỗi đời
Hoài công đuổi mộng bên trời
Mây là của núi
chiều rơi xuống chiều
Trễ tràng một chút hương yêu
Đa mang
nhớ ẩu thương liều "người ta"
Sè tay nhận chút cỏ hoa
Đã nghe nắng sụp mưa nhoà mắt môi
Người đi thả gió trên đồi
Biết đâu tro bụi tình tôi mịt mù
Bây giờ
trời đất hoang vu
Còn đây nửa mảnh trăng thu
gởi người...


Tháng 10-2011

Nguồn: H. Man, Những mảnh tình rời (thơ), NXB Văn học, 2013