Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 21/04/2017 09:54

Em đã nói gì với chiều
mà nắng vàng run đến thế?
Rồi bụi đường xa như thể
Giùm lấp cho đầy nhớ thương...

Tôi đi qua miền ký vãng
Chạm vào niềm đau riêng mình
Nghe giữa vô cùng thinh lặng
thì thầm lời hẹn ba sinh

Em đã nói gì với gió
Mà trong tiếng lá xạc xào
Có một chút gì rạn vỡ
của từng giai điệu hư hao?

Tôi xoay đất trời tám hướng
Nơi nào cũng bắt gặp em
Gặp mình cuối đường cô lẻ
Khi ngày sắp lặn vào đêm

Em đã nói gì với tuổi
Mà câu thơ cứ bồi hồi
Khi chiều run run sắc nắng
Đã vàng hanh lại đời tôi?..


Nguồn: H. Man, Vàng phai một thuở (thơ), NXB Văn học, 2016