Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 15/06/2017 09:41

Cho dù có nhạt lời yêu
Thôi em - nắng sớm, mưa chiều làm chi
Nhân gian cõi tạm hạn kỳ
Cứ chia mật ngọt dành khi bẽ bàng
Đến thu lá phải úa tàn
Cây trơ vơ với mấy hoàng hôn xa
Tội tình cái cõi riêng ta
Hoa hương chưa thắm đã nhoà nhạt mưa
Nghe như buồn tự ngàn xưa
Về quanh hồn mục cho vừa đớn đau
Thôi em nắng đã xế ngày
Vườn xưa còn đứng đợi nhau đây mà...


Nguồn: H. Man, Vàng phai một thuở (thơ), NXB Văn học, 2016