Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 05/06/2017 08:26

Em đi - mưa đổ lạnh lùng
Buồn gieo muôn hướng nên trùng điệp vây
Tôi còn lạnh một vòng tay
Hắt hiu chiếc bóng với ngày dần qua
Chiều gần níu mộng chiều xa
Rã riêng với cõi riêng ta, riêng người
Cây đời - trong héo ngoài tươi
Vỡ trong tôi những câu cười xa xăm
Nghìn Thu đổ giọt âm thầm
Vui chưa bên ấy?
lạnh căm phía nầy
Giọt dài, giọt vắn qua tay
Em! mưa Thu cứ đan dày nhớ nhung...


Nguồn: H. Man, Vàng phai một thuở (thơ), NXB Văn học, 2016