Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 25/02/2014 21:44

Đầy vơi giọt mắt cho người
Bỏ quên tiếng khóc môi cười đắm say
Giọt nào gởi lại ngàn sau
Làm đông mưa lạnh vai ngày hắt hiu
Em qua
gió tạt nguồn chiều
Câu thơ trầy trật lời yêu chưa tròn
Bóng thời gian
điệu hư mòn
Giấu trong lòng giấy lời son sắt này
Nỗi niềm gỡ mãi trên tay
Biết không em
có một ngày buồn tênh...


Nguồn: H. Man, Những mảnh tình rời (thơ), NXB Văn học, 2013