Buồn như là vách dựng
Giữa mênh mông nắng chiều
Có con tu hú gọi
Câu thơ vừa cô liêu

Mây bồng bềnh trước ngõ
Núi ngóng cuối trời xa
Bồi hồi trong nhịp thở
Vàng một bóng chim qua

Bước như là phải bước
Mà chẳng biết về đâu
Còn ai chờ phía trước
Còn ai đợi phía sau?

Em tay người gối mộng
Tình trập trùng sóng khơi
Tiếc hoài chi chiếc lá
Bay hoang mang bên đời?

Buồn như là vách dựng
Trên lối mòn bể dâu
Đời tình như bóng nắng
Soi nước xuôi chân cầu...


Tháng 7-2013

Nguồn: Trong miệt mài tôi quên (thơ), H. Man, NXB Văn học, 2014