Rồi trong nỗi nhớ mênh mang
Phố đìu hiu lạnh hai hàng đèn chong
Hạt mưa rơi đến se lòng
Nổi trôi theo cả mùa đông mắt người
Lúc chia xa... nát môi cười
Tình dâng réo rắt lên mười ngón tay
Tiễn tôi về phía bên này
Phía trăng tháng chạp đã bày tịch liêu
Chưa tròn cũng một lần yêu
Chưa xuân cũng dậy ít nhiều sắc hương
Còn tôi chiếc bóng bên đường
Còn đây nỗi nhớ, niềm thương lạnh đầy...


Nguồn: H. Man, Trong miệt mài tôi quên (thơ), NXB Văn học, 2014