Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 12/03/2014 21:51

(Kính điếu hương hồn Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn)

Bóng chim đã vút qua ngàn
Còn rơi rớt giữa nhân gian: tiếng buồn
Người qua
mấy suối tơ buông
Đoá vô thường nỡ tự nguồn lách lau
Tôi lênh đênh mãi bến này
Lòng như tháp cổ mưa bay mấy tầng
Nối vòng tay
tiếp bước chân
Riêng tôi theo mỏi đã gần được đâu
Khúc ca xưa...
khúc kinh cầu
Một lần qua để nhạt nhàu hiên quê
Chân thân của bụi cát
về
Cõi phù hư
gởi
bờ mê sóng dồn...


Nguồn: H. Man, 35 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2010