Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 06/12/2014 14:54

Rồi em đồng loã với đời
Xô tôi sấp ngửa bên trời héo hon
Đêm xanh réo điệu hư mòn
Ngãy xuân mây khuất đầu non xa mờ
Cây bên đường đứng trơ vơ
Tôi bên đời rộng hững hờ bước đi
Đã dài những cuộc từ ly
Tình kia còn lại chút gì mà mong
Biết không chung lối, chung dòng
Mà oan khiên buộc từ trong mắt cười
Rồi em đồng loã với người
Bỏ tôi với nỗi buồn rười rượi lay
Mắt khô vàng lá thu bay
Môi thâm khói thuốc thả dày xuống đêm
Rồi tôi đối bóng cuối thềm
(Cảo thơm lần giở) mà xem nỗi mình...


Nguồn: H. Man, Trong miệt mài tôi quên (thơ), NXB Văn học, 2014