Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 12/07/2012 15:19, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 12/03/2014 20:34

Se da cơn lạnh vô cùng
Đổi mùa
đông trải một vùng quạnh hiu
Quán tranh khách hẹn sai chiều
Ngậm ngùi gió tạc từ xiêu lạc về
Một vùng phấn bụi hoang mê
Đã say từ tuổi bốn bề gió giông
Lòng tay đọng chút son hồng
Để ngơ ngác giữa chiều không nắng tà
Truông đầu
bạt cánh chim xa
Cô thôn cuồng sĩ mơ tà áo bay
Chờ ai
sương khói cuối ngày
Trang thơ tình vụng
đã dày dấu chim...


Nguồn: H. Man, 35 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2010