Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 12/03/2014 21:33

Cháy lên những mụn than hồng
Rồi tan loãng giữa mênh mông đất trời
Cội nguồn sông suối à ơi!
Đất quê khép chặt mấy lời kệ kinh
Lặng chìm trong cõi vô minh
Có đau đá sỏi vô tình ngổn ngang
Rã riêng lời hẹn đá vàng
Chưa ngon son phấn
đã tàn nhạt môi
Cỏ khâu lạnh một vuông đồi
Cõi người lạnh một chỗ ngồi buồn tênh
Người thênh thênh cõi hằng quên
Còn tôi sông biển nổi nênh phận người
Chưa chia trọn một khuyên cười
Mà câu thơ đã khóc người trăm năm...


Nguồn: H. Man, 35 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2010