Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 06/03/2014 08:52

Tàu không đổ bánh quê cha
Con ơi! Mỏng cánh tơ tà mẹ ru
Đông khô ai bỏ sa mù
Để duyên tình mẹ hoang vu căn phần
Thương con cúi xuống thật gần
Máu tim đông giá một lần đa mang
Con như chiếc lá mơ hoang
Cha say đuổi nắng trên ngàn bỏ quên...


Tháng 10-2012

Nguồn: H. Man, Những mảnh tình rời (thơ), NXB Văn học, 2013