Ngoài kia tiếng chim lẻ bạn
Rút lòng ra rả canh đêm
Mảnh trăng cuối mùa chẻ nửa
Hắt hiu đổ bóng bên thềm

Đêm trôi vào sâu thẳm ấy
Tiếng khàn tiếng đục trong sương
Tiếng buồn vọng ngân như thể
Gởi người bao nỗi nhớ thương

Không cùng qua sông qua suối
Đêm dài khản giọng gọi nhau
Dễ chừng sương trăng giá buốt
Tình này! chắc hẳn tình đau

Con chim lẻ bầy gọi bạn
Cớ sao mình chợt thương mình
Bụi bờ - lẻ loi đến vậy
Biết đâu cũng một nòi tình

Em - chắc gì em biết được
Nhớ nhung cháy giữa lòng yêu
Để nghe đất trời thổn thức
Nao lòng với tiếng chim kêu...


Tháng 9-2014

Nguồn: Trong miệt mài tôi quên (thơ), H. Man, NXB Văn học, 2014