Thì thầm tiếng mẹ ru con
Đêm nghiêng cánh võng xô mòn tháng năm
À ơi! "bên ướt mẹ nằm..."
Mưa hay nước mắt giọt đằm đằm tuôn...
Từ tôi nước bỏ xa nguồn
Từ tôi dáng ngựa đầu truông cuối đèo
Bỏ quên bên bếp lửa nghèo
Những hòn bi đất... trong veo tuổi mình
Ngẩn ngơ bắt bóng thả hình
Mà đem đổi chút hư vinh giữa đời
Đêm sâu thẳm tiếng ạ ời
Nhói trong da thịt những lời mẹ ru
Lạnh mình - tiếng vọng thiên thu
Khẳng khiu bóng mẹ trong tù mù sương
Nao lòng một nén tâm hương
Thắp lời ru cũ mà thuơng tiếc Người...


Tháng 11-2012

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]