Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/06/2018 18:54, số lượt xem: 283

Một tấm lòng thôi, một tấm lòng!
Hai ta ngăn cách lệ thành sông
Ba năm biền biệt: chờ, trông, ngóng!
Bốn mùa luân chuyển mãi không xong...

Năm canh thao thức, phòng đơn chiếc
Sáu câu da diết tắt lửa lòng
Bảy lời thề nguyện năm xưa ấy
Chín chuyên còn đấy, có biết không?

Châu Thành, Đồng Tháp, ngày 29/06/2018