Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 23/11/2022 12:24, số lượt xem: 48

Vo ve vo ve
Vo ve phát phiền
Vo ve bị điên
Vo ve lắm chuyện

Những vo ve khôn
Chích không ai biết
Còn vo ve dại
Thì hay phải giết

Vo ve hút máu
Đẻ vo ve con
Vo ve không hút
Đã đi chơi cồn

Những muỗi là muỗi
Vo ve đêm hôm
Những chữ là chữ
Vo ve tâm hồn