Thơ tôi có hồn ma bay vào trăng
- Là những buổi chiều. Soi bóng chị Hằng
Là tình yêu của những ngày tan vỡ
Là quê hương. Mặt máu. Đời nhung nhớ,
đợi chờ.