Ái chà chà! Lão quái trầm trồ
Ô hay quá! Lũ nít thốt lên;
Lão quái đang bịt cái bô xe
Bằng một cái mỏm hôn lên trời mới.

Nay lão bước sang trăm
Vầng trán lão chăm chăm
Một cái nhìn sương gió
Đã biết hết nghìn năm!

Lão vẫn đùa bọn trẻ
“Mi muốn làm cái mô?”
Suýt chỗ cho lão bẻ
Gốc cây còn bự hơn cái xô!

Ái chà chà! Lão quái đến vồ
Cái con báo, in trên tờ giấy
Và lão nói, con báo to xồ
Nhưng chẳng khó nhọc…cho là mấy!

Lão chẳng cháu, chẳng con cũng chẳng vợ
Lão không nhà, không chỗ ở, không chăn
Lão chỉ sống mỗi bên trời mới
Chờ mỗi ngày, trời sáng lên thêm!

26-12-1972, Hải Phòng