Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/02/2020 13:27, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hứa Tĩnh Văn vào 01/03/2020 01:33, số lượt xem: 152

Sao đến nơi đâu, đến chốn nào
Chiều buồn nao nao
Nghe lẳng lặng một chút tình con,
Đời làm gì có,
những phút tròn
Mây giăng nhiều dặm, cánh vạc bay,
Chiều đông lơi lả ở trên tay
Thương bạn đường - khóc ven trời
chiều chiều
... lòng chơi vơi nhớ.

1993