Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Thơ mới 8 chữ (16)
Đăng ngày 30/05/2019 19:00, số lượt xem: 214

Đoàn binh cứ rầm rập băng qua đất
Thác gầm đổ xuống những hồn mưa bụi
- Nếu đã đi, sẽ không hẹn ngày về
Đoàn binh cứ bước. Bước mãi. Không lui.

Trong giấc mộng cùng đoàn binh tiến bước
Tưởng hư vô mà giấc mộng vào đời
Mùi tang tóc chẳng làm rơi giọt nước
Súng nổ rồi mà cứ hoá như chơi.

Ai nằm xuống? Nhưng không... rồi đứng dậy
Để hồn về trong điệu múa lâm khê
Để lấy đi quân giặc những hồn mây
Và lấy đi mải miết những ngày về.