Năm ngoái hẹn nhau mùa mẫu đơn,
Sẽ cùng nâng chén ngắm hoa thơm.
Hôm nay hoa nở người không thấy,
Chẳng nói về thôi lòng tủi hờn.

tửu tận tình do tại