Trời trở lạnh đêm đen sương gió,
Gió áo bay trăng tự cao đài.
Rượu một ly dưới vầng ngọc tỏ,
Người đẹp nhìn ngàn dặm cùng ai.

tửu tận tình do tại