Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2008 10:10

竹林寺別友人

騷人吟罷起鄉愁,
暗覺年華似水流。
花滿謝城傷共別,
蟬鳴蕭寺喜同遊。
前山月落杉松晚,
深夜風清枕簟秋。
明日分襟又何處,
江南江北路悠悠。

 

Trúc Lâm tự biệt hữu nhân

Tao nhân ngâm bãi khởi hương sầu,
Ám giác niên hoa tự thuỷ lưu.
Hoa mãn Tạ thành thương cộng biệt,
Thiền minh Tiêu tự hỉ đồng du.
Tiền sơn nguyệt lạc sam tùng vãn,
Thâm dạ phong thanh chẩm điệm thu.
Minh nhật phân khâm hựu hà xử,
Giang Nam Giang Bắc lộ du du.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tao nhân ngâm hết, nhớ quê
Tuổi hoa niên đã theo bè nước trôi
Hoa đầy thành Tạ, chia phôi
Chùa Tiêu giữa tiếng ve sầu, rong chơi
Tùng già núi trước trăng rơi
Chỗ nằm thu thổi gió trời đêm khuya
Mai này chốn ấy xa lìa
Giang Nam Giang Bắc đường chia bao tình

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Khách ngâm vừa dứt, nhớ quê rồi,
Cái tuổi thanh xuân như nước trôi.
Thành Tạ hoa phô khổ tạm biệt,
Chùa Tiêu ve trổi vui cùng chơi!
Trăng tàn núi trước rừng tùng thẩm,
Gió mát đêm thâu gối chiếu lơi !
Chốn ấy mai này lại cách biệt,
Giang Nam, Giang Bắc đường xa xôi !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhà thơ ngâm xong quê hương nhớ
Ngầm biết rằng tuổi trẻ trôi mau
Hoa trong thành Tạ cảm sầu
Ve kêu ra rả chùa Tiêu vui hoà
Thông trước núi xa xa trăng lặn
Gió hiu hiu gối đệm đêm thâu
Ngày mai từ biệt đi đâu
Giang nam Giang bắc một màu bao la.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Nhà thơ nhớ xứ lúc ngâm xong
ngầm ví tuổi xuân nước thuận dòng.
Thành Tạ hoa khai buồn tiễn biệt
Chùa Tiêu ve trổi thích tuỳ tùng.
Sam thông núi trước vầng trăng lặn
Chiếu gối đêm sâu tiếng gió giông.
Vạt áo chia tay mai mỗi chốn
Giang nam, Giang bắc lộ thong dong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời