Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 20/12/2016 04:43

送客歸蘭溪

花下送歸客,
路長應過秋。
莫隨江鳥宿,
寒共嶺猿愁。
眾水喧嚴瀨,
群峰抱沉樓。
因君幾南望,
曾向此中游。

 

Tống khách quy Lan Khê

Hoa hạ tống quy khách,
Lộ trường ưng quá thu.
Mạc tuỳ giang điểu túc,
Hàn cộng lãnh viên sầu.
Chúng thuỷ huyên nghiêm lại,
Quần phong bão trầm lâu.
Nhân quân kỷ nam vọng,
Tằng hướng thử trung du.

 

Dịch nghĩa

Tiễn khách dưới giàn hoa,
Đường dài, trời đã qua thu.
Đừng theo bọn chim sông ngủ đêm,
Trời lạnh cộng thêm tiếng vượn hú trên núi nghe buồn.
Nhiều lạch nước hợp chảy ào ào rất xiết,
Lâu đài như chìm trong các ngọn núi vây quanh.
Nhân ông ngóng nhiều lần về phía nam,
Hẳn là đã từng đi du lịch trong đó.


Nguồn: Toàn Đường thi, Khang Hy ngự định, Hà Bắc nhân dân xuất bản xã, 1993

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dưới giàn hoa ân cần tiễn khách
Đường thì dài thu chắc đã qua
Đừng theo chim nước ngủ bờ
Vì vừa lạnh lẽo lại vì vượn kêu
Nhiều lạch nước hợp lưu chảy xiết
Lâu đài như chìm khuất non cao
Phía nam ông cứ ngóng vào
Hẳn là ông đã qua bao nhiêu lần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Dưới giàn hoa tiễn bước
Trời vào thu đường dài.
Chớ ngụ như chim nước
Lạnh lẽo vượn bi ai
Nhiều lạch gom nước xiết
Quần thể núi bao đài
Hướng nam ông ngóng miết
Bao lượt vẫn đi hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời