Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2008 10:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 24/04/2012 00:30

送令閑上人

近日高僧更有誰,
宛陵山下遇閑師。
東林共許三乘學,
南國爭傳五字詩。
初到庾樓紅葉墜,
夜投蕭寺碧雲隨。
秋江莫惜題佳句,
正是磷磷見底時。

 

Tống Lệnh Nhàn thượng nhân

Cận nhật cao tăng cánh hữu thuỳ,
Uyển Lăng sơn hạ ngộ Nhàn sư.
Đông Lâm cộng hứa tam thừa học,
Nam quốc tranh truyền ngũ tự thi.
Sơ đáo Dữu lâu hồng diệp truỵ,
Dạ đầu Tiêu tự bích vân tuỳ.
Thu giang mạc tích đề giai cú,
Chính thị lân lân kiến để thì.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngày gần đây có người gặp gỡ,
Cao tăng Nhàn dưới núi Uyển Lăng.
Tam thừa hẹn học Đông Lâm,
Thơ năm chữ ở nước Nam sẽ truyền.
Đến lầu Dữu lá hồng vừa rụng,
Vào chùa Tiêu mây biếc theo chân.
Sông thu đừng tiếc câu thần,
Dòng xanh đã cạn đáy dần lộ ra.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Mấy lúc, cao tăng chẳng có ai
Uyển Lăng chân núi gặp sư Thầy
Tam thừa đạo học Đông Lâm dạy
Ngũ tự thi thơ Nam Quốc bày !
Vừa đến Dữu lầu lá rụng đỏ
Đêm vào Tiêu tự mây theo ngay !
Sông thu đừng tiếc đề thơ đẹp
Thấy đáy khe khô chính lúc nầy !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gần đây cao tăng còn mấy bậc?
Dưới Uyển Lăng may gặp Nhàn sư
Đông Lâm theo học Tam thừa
Miền nam năm chữ làm thơ đạo truyền
Đến lầu Dữu lá hồng xem rụng
Về chùa Tiêu lững thững theo mây
Sông thu đừng tiếc thơ hay
Đề nơi khe đá nước nay cạn rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời