謝亭送別

勞歌一曲解行舟,
紅葉青山水急流。
日暮酒醒人已遠,
滿天風雨下西樓。

 

Tạ đình tống biệt

Lao ca nhất khúc giải hành chu,
Hồng diệp thanh sơn thuỷ cấp lưu.
Nhật mộ tửu tỉnh nhân dĩ viễn,
Mãn thiên phong vũ há tây lâu.

 

Dịch nghĩa

Sau bài ca ly biệt, thuyền được tháo dây buộc,
Hai bên bờ lá đỏ, núi xanh, nước chảy xiết.
Đến chiều tối, tỉnh rượu, thì bạn đã đi xa quá rồi,
Đầy trời mưa gió đổ xuống mái lầu.


Ông Tạ là Tạ Diễu đời Lục Tiều, hồi còn làm thái thú Tuyên Thành (nay thuộc huyện Tuyên Châu, tỉnh An Huy), có cất một cái đình để đưa đón bạn thơ. Tại đây ông đã tiễn bạn Phạm Vân cảm động đến nỗi giới thi văn từ đó gọi cái đình của ông là “Tạ đình” và danh hiệu đó cũng là biểu tượng của các buổi chia ly. Tác giả cũng có thời gian ở Tuyên Thành, nên khi tiễn bạn đi xa, cũng dùng “Tạ đình”.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ly biệt hát xong, thuyền tháo dây
Núi xanh, lá đỏ, nước sông đầy
Đến chiều, tỉnh rượu người xa khuất
Mưa gió đầy trời nơi mái tây

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiễn người ở đình nhà ông Tạ

Dứt bài tiễn biệt, tháo dây thuyền
Núi xanh lá đỏ, nước luôn phiên
Hết chiều tỉnh rượu, người đi khuất
Mưa gió đầy trời, trút xuống hiên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ly ca một khúc thuyền trôi
Non xanh lá đỏ nước xuôi lạnh lùng
Chiều hôm tỉnh rượu muôn trùng
Đầy trời mưa gió não nùng lầu tây

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Hò khoan một nhịp thuyền chèo;
Núi xanh cây đỏ ào ào nước trôi.
Chiều hôm rượu tỉnh, đâu người;
Lầu tây mù mịt một trời gió mưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời