Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 27/02/2009 01:37

京口閒居寄京洛友人

吳門煙月昔同遊,
楓葉蘆花並客舟。
聚散有期雲北去,
浮沈無計水東流。
一尊酒盡青山暮,
千里書回碧樹秋。
何處相思不相見,
鳳城龍闕楚江頭。

 

Kinh Khẩu nhàn cư ký Kinh Lạc hữu nhân

Ngô Môn yên nguyệt tích đồng du,
Phong diệp lô hoa tịnh khách chu.
Tụ tản hữu kỳ vân bắc khứ,
Phù trầm vô kế thuỷ đông lưu.
Nhất tôn tửu tận thanh sơn mộ,
Thiên lý thư hồi bích thụ thu.
Hà xứ tương tư bất tương kiến,
Phụng thành long khuyết Sở giang đầu.


Kinh Khẩu là tên có từ đời Hán của một trấn thuộc Dương Châu, ở bên sông Trường Giang, nay thuộc Giang Tô. Đây là nơi hiểm yếu về quân sự, từng là kinh đô nhà Đông Tấn. Kinh Lạc tức Lạc Dương.

Có nơi chép tên bài này là Lưỡng đô thân hữu 兩都親友.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Ngô Môn trăng khói đã cùng nhau
Thuyền dưới cây phong cạnh khóm lau
Hướng bắc làn mây tan hợp mãi
Về đông dòng nước chảy trôi mau
Chiều hôm cạn chén xanh non vắng
Nghìn dặm mong thư úa lá thu
Hai ngả nhớ mong đều chẳng thấy
Phượng Thành xa cách Sở Giang đầu


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Ngô Môn trăng khói dạo cùng nhau
Thuyền đậu bờ phong núp bãi lau !
Tan hợp sắc mây, ngược bắc mãi
Nổi chìm dòng nước, về đông mau !
Một ly rượu cạn chiều non biếc
Nghìn dặm thư về lá úa màu !
Đâu chốn nhớ nhau mà chẳng thấy
Phượng Thành - Sông Sở cách hai đầu !!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trước từng chơi Ngô Môn trăng khói
Lá phong lau thuyền tới thăm đều
Bắc mây khi tụ khi tiêu
Đông xuôi nước chảy lúc triều lúc nhanh
Cạn chén nơi núi xanh chiều xuống
Viết hồi âm thư chuyển dặm ngàn
Nhớ nhau chẳng thấy dung nhan
Phượng thành Long khuyết, Sở giang hai đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời