Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/01/2018 22:52

感春詞

未得鳴珂謁漢宮,
江頭寂寞向春風。
悲歌一曲心應醉,
萬葉千花淚眼中。

 

Cảm xuân từ

Vị đắc minh kha yết Hán cung,
Giang đầu tịch mịch hướng xuân phong.
Bi ca nhất khúc tâm ưng tuý,
Vạn diệp thiên hoa lệ nhãn trung.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngọc chưa đeo nhập Hán cung,
Đầu sông hiu quạnh bạn cùng gió xuân.
Ca buồn lòng cũng lâng lâng,
Ngàn hoa vạn lá rưng rưng mắt nhoà.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chưa được minh châu bái Hán cung,
Đầu sông tịch mịch hướng xuân phong.
Ca buồn một khúc lòng rười rượi,
Vạn lá ngàn hoa mắt lệ trông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời