Ngọc chưa đeo nhập Hán cung,
Đầu sông hiu quạnh bạn cùng gió xuân.
Ca buồn lòng cũng lâng lâng,
Ngàn hoa vạn lá rưng rưng mắt nhoà.

tửu tận tình do tại