Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/02/2014 08:30

霸上

嗚鞭晚日禁城東,
渭水晴煙霸岸風。
都傍柳陰回首望,
春天樓閣五雲中。

 

Bá thượng

Ô tiên vãn nhật cấm thành đông,
Vị thuỷ tình yên Bá ngạn phong.
Đô bạng liễu âm hồi thủ vọng,
Xuân thiên lâu các ngũ vân trung.

 

Dịch nghĩa

Chiều ở phía đông hoàng cung, tiếng roi ngựa vun vút,
Trên sông Vị tạnh sương khói, bên bờ sông Bá có gió thổi.
Ngoảnh mặt lại ngắm rặng liễu râm mát ở ngoại ô,
Ngày xuân, nóc lầu cao mờ trong đám mây năm màu.


Sông Bá ở phía đông Tây An, tỉnh Thiểm Tây.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chiều về roi quất đông hoàng cung
Sông Bá gió nhiều, Vị tạnh sương
Ngoảnh ngắm liễu xanh thành ngoại rợp
Ngày xuân gác tía chạm mây hồng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Roi ngựa chiều tà thành cấm đông,
Gió sương Vị, Bá tạnh bờ sông.
Ngoảnh đầu ngắm liễu ngoại ô mát,
Năm săc mây xuân, lầu lẩn trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời