Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/08/2020 22:42

Loài ở dưới bùn cũng mọc râu!
Ngo ngoe nhưng biết mốc gì đâu.
Khom lưng cứ giữ tài đâm bắn,
Lộ mắt khôn dò lạch cạn sâu.
Ngoài ủ, múa men càng với gọng,
Trong oi, thì thụt đít co đầu.
Một mai nước cạn tay chài lưới,
Bắt óc đem về lặt hết râu.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990