Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/08/2020 22:44

Gió hút heo may lạnh bốn bề,
Mưa phùn rỉ rả cảnh lê thê.
Đói lòng rũ cánh chim lìa tổ,
Năng nợ bùn lầy khách giục xe.
Rượu nóng, trà ngon giàu chễnh chệ,
Phên thưa nhà rách khó nằm mê.
Bức tranh vân cẩu trong thiên hạ,
Khéo vẽ lắm trò nghĩ cũng ghê.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990