憶崔生

深洞鶯啼恨阮郎,
偷來花下解珠璫。
碧雲飄斷音書絕,
空倚玉簫愁鳳凰。

 

Ức Thôi sinh

Thâm động oanh đề hận Nguyễn lang,
Thâu lai hoa hạ giải châu đang.
Bích vân phiêu đoạn âm thư tuyệt,
Không ỷ ngọc tiêu sầu phụng hoàng.

 

Dịch nghĩa

Trong động sâu chim oanh hót oán hận chàng họ Nguyễn,
Dưới hoa cởi bỏ nữ trang đã trộm mang theo.
Mây biếc từ khi bay khỏi không còn thư từ gì nữa,
Ai khi không đã thổi tiêu ngọc để giờ phượng hoàng ủ rũ.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong động sâu oanh hờn chàng Nguyễn
Dưới hoa rừng tháo cởi ngọc châu
Mây bay thăm hỏi còn đâu
Ngọc tiêu ai thổi mang sầu cho chim

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Động sâu oanh hót hận Lưu Lang
Bỏ lại bên hoa cả ngọc vàng
Mây biếc bay rồi thơ bặt đến
Phượng hoàng trâm ngọc được chi chàng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Oanh hót động sâu hận Nguyễn lang
Dưới hoa len lén cởi châu đang
Đường mây dứt lối thư không đến
Tiêu trỗi sầu vương cánh phượng hoàng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Oanh hót động sâu hận Nguyễn lang,
Dưới hoa bỏ trộm ngọc theo chàng.
Mây xanh bay khỏi không tin nhạn,
Ai thổi ngọc tiêu dụ phượng hoàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời