Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Dạ Miên vào 16/08/2008 08:40

Bỗng nhiên nhớ một mùa thu
Tượng chùa, nắng loá, ông sư đốt trầm.
Ta dâng lên Phật, lên thần,
Sen hồng một nắm, một mâm cốm Vòng.
Thỉnh kinh, tôi muốn yên lòng,
Lầm rầm em khấn lấy chồng Tết ta...

Bây giờ em ở nơi xa,
Cả thu lẫn Tết đã qua mấy lần.
Mình tôi đứng đốt hương trầm
Nhớ sao lời khấn lầm rầm thuở xưa...

Liêu xiêu nắng quái sân chùa
Bây giờ em đã hay chưa lấy chồng...