Trời phú cho đôi bàn chân nhỏ nhắn
Hoàng tử thi nhân đều phải xiêu lòng
Hễ khó khăn lập tức ông bụt hiện
Trở ngại gì cũng vượt như không

Ừ thì cũng đoạn trường lắm lắm
Hoá vàng anh thành quả thị luân hồi
Nhưng chim sẻ đã nhặt giùm em thóc
Bị bà già rộng mở đỡ em rơi

Hoàng tử nữa đúng là trong cổ tích
Mê bàn chân yêu cả một con người
Dù ai đó cũng lả lơi xinh xắn
Vẫn nhớ tìm em trên mọi nẻo đường

Em đáng lẽ phải rộng lòng biết mấy
Chấp chi bà vợ của cha mình
Giọt máu đào hẳn hơn ao nước lã
Thế mà em đã chẳng thể nương tình

Tôi cũng thích em bàn chân nhỏ nhắn
Cũng hiểu em oán trả nợ đền
Nhưng kết cục của mẹ con mụ Cám
Khiến bùi ngùi hơn những nỗi về em