Mơ đã quay mùa sang nắng gắt
chùa Hương bớt bóng kẻ tu lòng
ai đốt thơ lên mà khói ngát
non non nước nước lạt tang bồng

mới là tôi đó không bạn nữa
không em như thuở hội chen người
thắp thêm một đóa hoa cỏ sữa
thay vì rau sắng đã xa xôi

một mình tôi mở riêng một lễ
quên quên nhớ nhớ cả tên mình
khi yêu mà hát lên thực dễ
lệ mấy cho tan hộ khối tình???