Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi letam vào 09/07/2011 20:04

Tặng Đại đức Thích Minh Pháp

Lên chùa được gặp ông sư,
Chuyện tu thì ít, chuyện tư thì nhiều,
Chuyện mình yêu, chuyện người yêu,
Chuyện ai lẻ bóng có chiều nhắn nhau…

Lên chùa tóc đẫm hương ngâu,
Nghe câu quan họ dãi dầu nắng mưa….
Sư ông ơi, đã hay chưa,
Đa mang tuổi cũ có chừa được không!


Chùa Biện Sơn ngày 19-6-2011

Nguồn: http://www.hongthanhquang...spx?page=p0ct&tid=116