Chỉ là mơ thấy em thôi
Ta yêu như sẽ một đời trao nhau
Chẳng cần khác ý mà đau
Hoa loa kèn trắng đằng sau nỗi buồn

Nhớ mong rối những con đường
Nghe mưa khóc nắng, gió vương ghế ngồi
Chỉ là mơ thấy em thôi
Đêm đêm ta trốn sao trời ngóng trăng

Dâng rồi biết lấy gì ngăn
Bao nhiêu câu chữ phăng phăng lụt về
Dại khờ cũng hoá bùa mê
Ta yêu như đã nguyện thề kiếp sau

Cũng đành chẳng có gì đâu
Ngẩn ngơ tiếng hát hoa ngâu cuối mùa
Nhịp cầu đã bắc vào xưa
Tỉnh ra ai muốn được mơ trót đời...


Đêm 7-8-2000