chúng mình sẽ chia tay trước nhé
khi ngồi vẫn khít bên nhau
nụ cười sáng đôi mắt mi lá liễu
anh nhìn bất giác mà đau

thực lẽ anh quá chừng vô lý
giấc mơ mà sao muốn dài lâu
ôi tóc ngắn gió không thể trốn
câu thơ anh nước chảy chân cầu

ta đã thức ngóng canh gà cổ tích
ngỡ đời  còn tiếng chuông ngân
ta đã ước một vì sao rớt
cầu phúc cho cơn mộng không thành

anh thầm thĩ ru em như gió
thổi biếc xanh con sóng vô hồi
muốn chìm đắm như mình vẫn bé
lại nổi nênh khúc hát không lời

ừ mình sẽ chia tay trước nhé
khi ngồi vẫn khít bên nhau
anh sẽ cố như em không phải gắng
nhẹ lòng mong giấc mơ sau...


27-8-1998