Giữa lòng anh, em - cù lao,
Bỗng dưng vô cớ rào rào nước lên.
Trách gì cơn giận không tên,
Chịu nghe em, những nỗi niềm phù sa...


Bến Tre, tháng 6-1997