Bờ vai ấm và mềm như giấc ngủ,
Em ở đâu trong buổi tối vương buồn?
Anh mở cửa chỉ thấy toàn hơi gió
Vấn vít lay những trang giấy vô hồn...

Không có cớ để tủi đời than phận,
Sao thấy đau như ai chích tim mình.
Trong buổi tối đối diện cùng vướng bận
Những suy tư cứ tưởng bóng mơ hình...

Khi sát cạnh, em chỉ là thiếu phụ
Đỡ giùm sao cây thánh giá tê lòng...
Lúc xa cách, em trở thành chỗ tựa
Cho anh vươn lên đỉnh những tang bồng...

Ai có thể khuôn  lắp vào câu chữ
Những lênh đênh, hư thực, mơ mòng?
Bờ vai ấm và mềm như giấc ngủ,
Em ở đâu trong buổi tối vương buồn?...


16-2-2004