nơi ta gặp gỡ
lại hoá thành núi Sọ
trái tim anh bị đóng vào thánh giá

chỉ có điều
khác chúa
để nó phục sinh
cần không chỉ ba ngày