(Kính tặng anh Hưng, Thiếu tướng, cựu chiến binh Quảng Trị)

Đã từng Quảng Trị thời trai,
Đã từng bão tuyết đông dài đất Nga,
Suốt đời chỉ một bài ca,
Sống là giữ trọn đạo nhà: nghĩa nhân…


3-2-2011