Mùa hè hây hẩy gió nồm đông,
Tiên nữ nằm chơi quá giấc nồng.
Lược trúc chải cài trên mái tóc,
Yếm đào trễ xuống dưới nương long.
Đôi gò Bồng Đảo sương còn ngậm,
Một lạch Đào Nguyên suối chửa thông.
Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt,
Đi thì cũng dở ở sao xong.


(Theo bản Quốc văn tùng ký)

Khảo dị:

- Bản Quế Sơn thi tập
Vô đề 5

Đương cơn giờ ngọ gió nam phong,
Thiếu
nữ nằm chơi quá giấc nồng.
Lược bạc còn cài trên mái tóc,
Yếm hồng để trễ dưới lưng ong.
Đôi bầu bạch thạch sương còn đượm,
Một dọc Đào Nguyên suối chửa thông.
Quân tử dùng dằng đi chẳng được,
Vậy nên một bút dán bình phong
.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Từ "chải cài"

Trong câu 3 "Lược trúc chải cài trên mái tóc", tôi thấy có bản in "Lược trúc biếng cài trên mái tóc"
Không biết bản nào đúng với ý của nữ sỹ? nhờ các bạn yêu thơ chỉ giúp!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Từ thú hai

Tù "Biếng cài" mới là từ chính xác.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

thơ

theo tôi chải cài đúng nghĩa hơn, biếng cài không có nghĩa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

bài ký

bạn nào biết bài Tiểu Thạch Đàm Ký là của tác giả nào, xin vui lòng cho biết với. cảm ơn

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Thiếu nữ nằm ngủ

Mùa hè hây hẩy gió nồm đông
Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng
Lược trúc lỏng cài trên mái tóc
Yếm đào trễ xuống dưới nương long
Đôi gò Bồng Đảo sương còn ngậm
Một lạch Đào Nguyên suối chửa thông
Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt
Đi thì cũng dở ở không xong


Nguồn: Hồ Xuân Hương - thơ và đời, NXB Văn học, 2008
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Lỏng cài

"lỏng cài" Nghe ra chất thơ nữ thi sĩ họ Hồ!

Nhất Nguyên
24.00
Trả lời