35.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 người thích
Từ khoá: thơ trào phúng (177)

Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 13:20, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi karizebato vào 19/06/2009 20:31

Chiếc bách buồn về phận nổi nênh,
Giữa dòng ngao ngán nỗi lênh đênh.
Lưng khoang tình nghĩa mong đầy đặn,
Nửa mạn phong ba luống bập bềnh.
Chèo lái mặc ai lăm đỗ bến,
Buồm lèo thây kẻ rắp xuôi ghềnh.
Ấy ai thăm ván cam lòng vậy,
Ngán nỗi ôm đàn những tấp tênh.


(Theo bản khắc 1914)

Tựa đề nguyên tiếng Hán, có nghĩa: Vịnh thuyền gỗ bách - tức gái goá.

Khảo dị:

- Bản Quốc văn tùng ký
Vô đề 1

Chiếc bách buồn về phận nổi nênh,
Trong dòng chao chát nước lênh đênh.
Lưng khoang tình nghĩa dường lai láng,
Nửa mạn phong ba luống bập bềnh.
Cầm lái mặc ai lăm đỗ bến,
Giong lèo thây kẻ rắp xuôi ghềnh.
Ấy ai thăm ván cam lòng vậy,
Ngán nỗi ôm đàn những tấp tênh.
- Bản Xuân Hương thi vịnh
Vịnh sương phụ

Chiếc bách buồn về phận nổi nênh,
Giữa dòng ngao ngán nỗi lênh đênh.
Lưng khoang tình nghĩa dầu dan díu,
Nửa mạn phong ba vỗ bập bềnh.
Cầm lái mặc ai lăm đỗ bến,
Kéo buồm thây kẻ rắp xuôi ghềnh.
Ấy ai thăm ván cam lòng vậy,
Ngán nỗi ôm đàn những tấp tênh.
Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008