15.00
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
Từ khoá: thơ trào phúng (171)

Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2005 13:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 19/06/2009 03:30

Dắt díu đưa nhau đến cửa chiền,
Cũng đòi học nói nói không nên.
Ai về nhắn nhủ phường lòi tói,
Muốn sống đem vôi quét trả đền.


(Theo bản khắc 1922)

Khảo dị:

- Bản Quốc văn tùng ký
Tiễn khách

Dắt díu đi đâu đến cảnh chiền,
Cũng đòi học nói nói không nên.
Ai về nhắn bảo phường lòi tói,
Muốn sống đem vôi quét cửa đền.
Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008