22.50
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Từ phẩm
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 22/08/2008 10:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 27/09/2008 21:30

秋夜有懷

夜深人靜獨躊躇,
雲樓酒冷銀環半。
水闊風長玉漏孤,
花月月花主人吾。
春寂寂,
春興不多乎。
鴈影何歸雲自住,
蛩聲如訴水空流,
歲晏須圖。

 

Thu dạ hữu hoài

Dạ thâm nhân tĩnh độc trù trừ,
Vân lâu tửu lãnh ngân hoàn bán.
Thuỷ khoát phong trường ngọc lậu cô,
Hoa nguyệt hoa nguyệt chủ nhân ngô.
Xuân tịch tịch,
Xuân hứng bất đa hồ.
Nhạn ảnh hà quy vân tự trụ,
Cùng thanh như khốc thuỷ không lưu,
Tuế án tu đồ.


Nguồn:
1. Hồ Xuân Hương thơ chữ Hán - chữ Nôm & giai thoại, Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
2. Bản sao từ bản chép tay của Nguyễn Văn Hoàn, do TS. Nguyễn Xuân Diện cung cấp

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Đêm sâu người lặng riêng ngẩn ngơ
Lầu mây rượu lạnh nửa vòng bạc
Nước láng gió dài giọt đồng trơ
Hoa hoa trăng trăng người chủ là ta
Xuân vắng vẻ
Hứng xuân chẳng nhiều ư?
Bóng nhạn về đâu mây ở lại
Dế giun như khóc nước trôi lờ
Năm tàn nên lo

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Đêm tàn người thức lòng ngơ ngẩn,
Rượu lạnh lầu mây bạc ánh tà.
Nước chảy gió đùa trơ mặt ngọc,
Hoa hoa, nguyệt nguyệt nỗi lòng ta.
Xuân vắng vẻ,
Xuân hứng chẳng nhiều ư?
Bóng nhạn về đâu mây ở lại,
Dế trùng than khóc nước trôi hờ,
Đêm tàn nên lo.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đêm sâu người tĩnh mình ngẩn ngơ,
Nước vắng gió dài mặt ngọc trơ.
Rượu lạnh lầu mây nửa vòng bạc,
Hoa hoa nguyệt nguyệt chủ nhân chờ.
Xuân tịch mịch
Hứng xuân chẳng nhiều ư?
Bóng nhạn về đâu mây ở lại
Dế kêu như khóc nước trôi lờ
Năm tàn nên lo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời